Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact

Dossier Veluwe: Jachtmisstanden en wilde zwijnenjacht- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 20 "Een droom voor de Koning"
Aan de hand van eigen informatie en actuele feiten heeft onze reporter een beeldreportage samengesteld die in de pas zou lopen met de 19 updateverslagen die er vanaf oktober 2012 in de reeks "Ondertussen op de Veluwe" op onze website www.ganzenbescherming.nl zijn verschenen. Waaruit onze Droom voor de Koning naar voren komt...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 19 "Waartoe, waarheen? Met onwillige mensen is het slecht beleid voeren!"
In reportage # 15 werd door onze reporter de aandacht gevestigd op de schandelijke situatie die er bestaat rond de onlangs met veel tamtam in gebruik genomen maar desalniettemin nog altijd voor het grofwild ontoegankelijke ecoducten in de A50 bij de Wolfhezer Heide en in de A12 bij de Buunderkamp. Met de aanleg van deze wildpassages was erg veel van het schaarse en daardoor zeer dure gemeenschapsgeld gemoeid...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 18 "Ontnuchteringen op de Veluwezoom: Het Gelders Landschap en haar gewapende buren"
Ten oosten van het Deelerwoud strekt zich het Nationaal Park Veluwezoom uit, dat niet alleen het oudste nationale park van ons land is, maar qua oppervlakte ook de hermetisch ingerasterde wildschiettuin van jonkheer Seger en zijn chique jagershorden naar de kroon steekt. Het eerste verschil tussen beide nationale parken is, dat er in de Veluwezoom niet betaalt hoeft te worden. Iedere bezoeker is er welkom en hoeft niet eens lid te zijn van eigenaar...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 17 "Deelerwoud: Een gratis blauwdruk voor het toekomstige grofwildbeheer!"
Na de ontluisterende constateringen op landgoed Staverden, de Oldebroekse Heide, de bosgebieden in de gemeenten Epe en Heerde, de zuidelijke Veluwezoom, het nationale park Hoge Veluwe en verspreide gebieden elders op het Veluwemassief was het een hemelse verademing om in het Deelerwoud onbevangen kennis ...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 16 "Het Deelerwoud: de verborgen geheimen van een unieke Veluwse landstreek"
Tussen Hoenderloo - Deelen en Terlet strekt zich een omvangrijk bos- en heidegebied uit, waarvan het grootste deel (1230 ha.) sinds 1967 eigendom is van Natuurmonumenten. De andere gedeelten van dit gebied zijn Landgoed Deelerwoud (675 ha.), eigendom van Jhr. Volker Repelaer en landgoed Hoog Deelen (475 ha.) dat eigendom is van Viathou Peletier. Omdat er al sinds jaar en dag veel onduidelijkheid bestaat over het jachtbeleid...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 15 "Waartoe? Waarheen? Vragen over de functionaliteit van dure verbindingsviaducten"
Ieder jaar schenkt het Faunafonds aan agrariërs hogere bedragen ter compensatie voor zogeheten Faunaschade. Daarbij valt het sterk gestegen bedrag op, dat op het conto van het grofwild geschreven wordt. Wij wezen er al eerder op, dat jachthouders een contractueel vastgelegde Zorgplicht hebben en daardoor gehouden zijn om wildschade te voorkomen of ten minste te minimaliseren.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 14 "Zwijnenpoortjes, inspring-uitspringrasters en andere jagerskunstjes"
Ieder jaar schenkt het Faunafonds aan agrariërs hogere bedragen ter compensatie voor zogeheten Faunaschade. Daarbij valt het sterk gestegen bedrag op, dat op het conto van het grofwild geschreven wordt. Wij wezen er al eerder op, dat jachthouders een contractueel vastgelegde Zorgplicht hebben....
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 13 "In het spoor van sint Hubertus: verborgen en openlijke jachtgeheimen in ons nationale park"
Het nationale park de Hoge Veluwe trekt jaarlijks een half miljoen bezoekers die zich tegen betaling geheel gratis mogen afvragen waar toch al dat wild is, waarvoor zij van heinde en verre naar dit stukje woeste grond zijn gelokt. Menig bezoeker keert dan ook huiswaarts met als enig aandenken een aangekocht vleespakket, dat als bestorven tableau aan het thuisfront kan worden getoond.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 12 "Welkom op Noorderheide of: de zwakke knieën van Staatsbosbeheer"
Tot dusverre is de verzelfstandigde beheerder van alle natuurgronden die bezit zijn van de Nederlandse bevolking en die, ten behoeve van de huidige en de komende generaties, gekoesterd en in stand gehouden dienen te worden, zonder kleerscheuren door onze veldscans gekomen. Dat wordt vooral veroorzaakt door de gebiedskeuze, waarbij Staatsbosbeheer op een genadige wijze werd ontzien.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 11 "Bommen, granaten en andere kalibers: het verzwegen en genegeerde nevenkapitaal van Defensie"
Het Ministerie van Defensie is, na Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, de grootste benutter van gronden die door de Dienst Domeinen in bruikleen aan overheidsinstellingen worden uitgegeven. Staatsbosbeheer wordt sinds een aantal jaren dankzij het schandalige wanbeleid van VVD en CDA ertoe gedwongen, om de aan haar zorgen toevertrouwde natuurgronden compleet uit te benen
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 10 "Een ontdekkingstocht in de Eeuwige Rustgebieden"
Ter afsluiting van dit voor de Nederlandse natuur- en faunabescherming bewogen en ontluisterende jaar, werd een bliksembezoek gebracht aan gebieden die volgens de borden zouden zijn gereserveerd om het wild de broodnodige rust te bieden. Laat u zich alstublieft niet misleidenLees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 9 "Van schandplek tot moordkuil: de naakte waarheid over de Veluwse afslachtbrigades"
Dankzij de totale uitholling van de Flora en Fauna Wet vinden er in Nederland sinds 2005 de meest onvoorstelbare en ondenkbare gruwelijkheden plaats tegenover de in het wild levende dieren. Door de smeerlapperijen die opeenvolgende kabinetten Balkenende zich aanmatigden, is onze totale inheemse fauna gedegradeerd tot kermisattractie voorLees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 8 "De Eper zwijnenzaak stinkt nog veel harder dan gedacht"
Op eerste kerstdag legden wij de belangrijkste routes bloot waarlangs opgejaagde zwijnen sinds ongeveer anderhalf jaar tot in de dorpskern van Epe kunnen verschijnen. Dat vindt vooral plaats ten noorden van de Officiersweg en het ultieme lek bevindt zich op het terrein van het Eper Bosbedrijf ter weerszijden van sportpark De Wachtelenberg. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 7 "De zwijnenkwestie van Epe: een passend geïllustreerd, verlaat kerstverhaal"
Al lange tijd houden wij ons bezig met de problematiek die gewapende hobbyisten sinds het aantreden van het eerste kabinet Rutte moedwillig veroorzaken in de bebouwde kom van het dorp Epe. Nadat campinghouder Mar Molenaar al in juni 2008 de noodklok luidde over het onzichtbaar worden van het wild rondom zijn vakantiepark dat ironisch genoeg de naam 'de Jagerstee' draagt, verschenen er in 2010-2011 eensklaps zwijnen in het openbaar groen en in particuliere tuinen binnen de urbane zones van deze gemeente. Dat was nog nooit eerder gebeurd, terwijl er al in geen honderd jaar rasters rondom dat dorp staan om het wild buiten te sluiten. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL
# 6 "Het Geldersch Landschap, de slippendragers van het feodalisme: bizarre ontdekkingen op een memorabele zondag!"
Zondag 16 december 2012 stond in het teken van een actie, waarbij leden van de nieuwe jachtkritische groepering Groen Front op zoek togen naar jachthutten en kansels bij Ugchelen, Beekbergen en Hoenderloo. Met omstreeks dertig personen zou men er die dag in slagen om 24 hutten en kansels te lokaliseren. Een prachtig resultaat, waarbij terreinen van Het Geldersch Landschap als toplocaties voor het hobbymatige afschot uit de bus kwamen. Omdat onze verslaggever er de voorkeur aan geeft om op eigen kompas te varen en zich daarbij het liefst om niemand hoeft te bekommeren, besloot hij undercover voort te gaan met zoeken in de bossen bij Garderen, Staverden en Leuvenum. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 5 "Leugen, list, bedrog en misdadig theater: laat de publieke omroep zich gebruiken als handlanger van jachtlobby?!"
Op 5 december 2011 bracht het actualiteitenprogramma Een Vandaag een reportage, waarin Veluwse jachtopzieners hun vals geklepelde noodklok meenden te moeten luiden over de stand van het grofwild, die zou zijn gedecimeerd door de extreem intensieve stroperij. Dit was een reactie op onder andere ons initiatief om alle besturen van Veluwse gemeenten te informeren over de hoed en de rand van het ware faunabeheer, dat niets meer met jacht en alles met barbaarse roofbouw van doen heeft. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 4 "Het Veluwse wildwanbeheer: de misstand tot norm verheven!?"
Het ongehoorde eigenbelang van jagers in de omgang met de Veluwse grofwildpopulaties deed ons in 2011 ertoe besluiten, om ook aan die vorm van bestuurlijk en hobbymatig gerotzooi ten koste van het bezit van alle Nederlanders aandacht te gaan schenken. Het verwijt dat wij daarmee buiten ons vakmatige territoir zouden treden is simpel te weerleggen met het argument, dat alle landelijke populaties van bejaagbare diersoorten vanaf 2005 (het jaar waarin jagers zich faunabeheerder mochten gaan noemen) op extreme wijze uit hun getalsmatige jas zijn gegroeid en dat zulke dieren door jagers en agrariërs luidkeels als 'plaag' worden afgeschilderd.. Lees meer...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL
# 3 "De uitwassen van de hobbyjacht: Prijsschieten op drachtige zeugen en zogende biggen"
Nadat in 2005 hobbyjagers zonder enige behoorlijke vorm van parlementair proces waren opgeleukt tot faunabeheerders, duurde het niet lang voordat op de Veluwe de beer los raakte. Letterlijk, want op tal van plaatsen bleken rasters en - roosters onklaar gemaakt en hekken geopend te worden zodat het wild de vrije teugel kreeg. Al gauw werden borders, gazons en groenstroken door zwijnen omgewoeld, ontstond er in toenemende mate landbouwschade en nam het aantal aanrijdingen zorgelijk snel toe. Het verband tussen deze golf aan malheur en het omkatten van volstrekt ongekwalificeerde jachtaktehouders die in het beste geval over een PBNA- getuigschrift beschikten, lag er duimendik bovenop. Lees meer...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Dossier Veluwe" DEEL # 2 "De uitwassen van de hobbyjacht: de verdwijntruc met het Veluws Wild en de ontdekking van onvoorziene nieuwkomers, deel 2"
Dankzij de geslaagde coupe van confessionele-, liberale- en populistische Kamerleden die in de jaren 2002 - 2010 bijkans de hele Flora- en Faunawet om zeep hielpen, is ons land een vrijplaats voor bestiale lustmoordenaars geworden. Dat hobbyschuttersvolk mag sindsdien gewapenderhand en naar eigen willekeur hun minachting jegens het leven botvieren op onze inheemse fauna. Niemand legt hen daarbij een strobreed in de weg.... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Veluwe" DEEL # 1- "De uitwassen van de hobbyjacht: de wilde zwijnenproblematiek, deel 1"
Nadat wij op 1 februari jl. via de website en de huis aan huiskrant van Veluweland.nl de aandacht vestigden op de meer dan schandalige aanslag die hobbyjagers nacht na nacht plegen op het natuurlijke functioneren van de Veluwse wildpopulaties, het wild door die overbejaging zich enerzijds explosief doen vermenigvuldigen doch anderzijds volkomen onzichtbaar maken en daardoor druk doende zijn om de hele recreatieve en toeristische economie van dit gewest om zeep te helpen, is er van onze zijde een stilte ingetreden rond deze ongekend grootschalige zwijnerij...
Lees meer...


Newsfeed Ganzen

Handig en bij de hand -
Om het u makkelijk te maken hebben we een nieuwsfeed voor u geselecteerd.

Klik hier voor de RSS - Google Nieuwsfeed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Reportage Jachtmisstanden
Onze reporter trekt de velden in om de misstanden in de jacht in beeld te brengen.
Waar zijn de fatsoensnormen. Schadeafschot
op bevroren akkers... wat is de schade? Dat zij vragen die je bij het zien van de beelden niet zullen ontgaan....


Klik hier en volg de reportage....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl