Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact

Nieuws- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 20 "Autowegen onder vuur: de schandalige koehandel met onze veiligheid"
Op zaterdag 14 april 2012 kregen twee vrouwen uit Millingen aan de Rijn de schrik van hun leven toen hun auto, rijdend op de A15 ter hoogte van Echteld, door een kogel werd getroffen. Het projectiel doorboorde overlangs de voorruit en mistte op een haar na de hoofden van beide inzittenden! Onderzoek wees uit, dat de 7 mm kogel afkomstig was uit het wapen van een locale hobbyjager die op datzelfde moment langs de drukke A15 en parallelle Betuwespoorlijn op ganzen aan het schieten was. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 19 "Kerstboodschap: Doe wat je niet laten kunt, maar laat de onbedorven jeugd erbuiten!"
Bij herhaling komen wij in veld en beemd jagers tegen die zich ertoe verlagen, om kinderen deelgenoot te maken aan hun verderfelijke en levenvernietigende vrijetijdsbesteding. Nadat in 2005 de - nadien volstrekt ten onrechte - geridderde Annie Schreier Pierik en haar parlementaire kompanen er in slaagden om zinloos dodende jagers om te katten tot... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 18 "Wild West toestanden in Maas en Waal: verslaggever klemgereden, bedreigd en bekogeld"
Vanmiddag werd onze verslaggever bij de Heerlijkheid Horssen klemgereden door twee terreinauto's, waarvan de eerste werd bestuurd door de jachtopziener van de landgoedeigenaar (foto 1 en 2). Dit gebeurde in eerste instantie op de openbare weg in de bebouwde kom van het buurtschap Molenhoek en even later op de openbare Molenweg tussen Molenhoek en Horssen. In beide gevallen wist onze reporter via de berm een lijfelijke confrontatie te verhinderen... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 17 "Een vervolg op... Huis te Horssen, een misselijkmakende heerlijkheid!"
Na de reportage in deel 12 van het 'Dossier Maas en Waal' verschenen er nog vier updateverslagen waarin de gang van zaken in dit gewest over het voetlicht werd gehaald. Daarna werd de aandacht even verlegd naar de Veluwe, maar dat wil allerminst betekenen dat de ontwikkelingen in het rivierengebied daardoor in het vergeetboek raakten. Hoewel er niet direct op ieder afgevuurd geweerschot kon worden gereageerd, heeft onze verslaggever de gang van zaken nauwkeurig in het oog gehouden en raakte ervan overtuigd, dat een hernieuwd bezoek aan het ongastvrije landgoed in de gemeente Druten gerechtvaardigd was. In deze voortgangsrapportage doet hij verslag van zijn recente bevindingen. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 16 "Gebroken beloften en loze toezeggingen: de holle frasen van Ivo Opstelten"
Toen ruim twee jaar geleden het eerste kabinet Rutte aantrad, liet de kersverse minister van Veiligheid en Justitie land en volk weten dat hij er alles aan zou gaan doen om de veiligheid voor de Nederlandse burgers te verbeteren. Om die woorden kracht bij te zetten toog hij al een half jaar later - direct na het drama van Alphen aan de Rijn - op kruistocht. Niet tegen het almaar aanwassende illegale wapenbezit of tegen het openlijk gebruik van vuurwapens in de publieke ruimte, maar tegen de geregistreerde leden van 'binnenkamerse' schietvaardigheidclubs. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 15- "De vervolgschade, -overlast, -sluiksubsidies, en de discutabele rol van het Faunafonds"
In hoofdstuk 14 lichtte onze verslaggever al een tipje op van het camouflagenet waaronder het Faunafonds de uitwassen van haar discutabele missie meent te kunnen verbergen. Zonder dit fonds en met méér maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en controlebereidheid bij onze politici, zouden de ongehoorde wildgroei in de plezierjacht, de aanwassende klachtenregen over gewasschade en het overhevelen van steeds grotere sommen gemeenschapsgelden naar nooit tevreden agrariërs allang tot het verleden behoren. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 14- "Schade, overlast, sluiksubsidies, de discutabele rol van het Faunafonds"
Vanaf 1954 kende ons land het zogeheten Jachtfonds, dat ressorteerde onder het Ministerie van Landbouw en als taak had: "het ondersteunen van verantwoord wildbeheer." Al snel ontwikkelde deze overheidsdienst zich echter als loket tot het verkrijgen van onterechte landbouwsubsidies en dat bleef ruim een halve eeuw zo. Omdat er tegen dat misbruik nooit is opgetreden werd het Jachtfonds na het opleuken van hobbyjagers tot "faunabeheerders" verzelfstandigd, herdoopt in Faunafonds en voorzien van de geprolongeerde hoofdtaak, om een gestaag groeiend assortiment aan schadevergoedingen uit te keren. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 13-
"Geldersch Landschap: de slippendragers van het feodalisme"
Het zal oplettende volgers van deze websitereportages ongetwijfeld zijn opgevallen, dat onze verslaggever er naar streeft om de problematiek rond het natuur- en faunabeheer in het rivierenland gefaseerd en thematisch over het voetlicht te halen. Dat daarbij man en paard met naam en toenaam worden geëtaleerd Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 12-
"Huis te Horssen: Een misselijkmakende heerlijkheid"
Als logisch vervolg op zijn speurtochten naar de tastbare sporen van gewapend geweld tegenover onze inheemse fauna door het jagende voetvolk en een enkele 'elitair verhevene', neemt onze verslaggever u ditmaal mee naar een andere plaats waar het 'grote geld' zich te buiten gaat aan bestialiteiten tegenover dieren: de Heerlijkheid Horssen. Dat landgoed heet al sinds jaar en dag toegankelijk te zijn voor wandelkaarthouders, maar in werkelijkheid heeft geen sterveling ooit een dergelijk document weten te bemachtigen... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 11-
Natuurontwikkeling ten koste van alles? - "Wisselende stemmingen!"
Terwijl onze verslaggever bezig was met het vastleggen van de situatie in de buitendijkse terreinen langs de Rijn, de Waal en de Maas, doorkruiste hij vanzelfsprekend de binnendijkse gebieden en besteedde ook daar aandacht aan deze ergerlijk - modieuze vorm van natuuraanranding.... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 10- "Natuurontwikkeling ten koste van alles?"
Vanaf het eind van de jaren '80 volgde onze verslaggever van binnenuit het discutabele streven van stadse biologen, om de unieke symbiose tussen natuur en cultuur die karakteristiek was voor talloze laaglandmilieus, te vervangen door troosteloze ruigtekruidenwoestijnen die begraasd worden door uitheemse veerassen... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 9- "Schemerige en pikdonkere kanten van de hobbyjacht"
Het kwam al veel vaker ter sprake, maar er werd tot dusverre nog veel te weinig expliciete aandacht aan geschonken: de structurele verkrachting van de elementaire regels van de Flora en faunawet door welhaast alle eendenjagers! Het is namelijk verboden om later dan een uur na zonsondergang nog op eenden te schieten. Maar omdat ... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 8- "Brabantse belevenissen"
Nadat onze verslaggever per veerpont de Maas was gepasseerd, besloot hij om ook in het Brabantse land de activiteiten van kanseljagers en ander huttenvolk analoog aan de loop van de rivier in kaart te brengen. Hij begon dus stroomopwaarts in de ... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 7- "Hoogzitten vangt veel wind!"
Vanaf de jaren 2005 - 2006, toen het de hobbyjagende confessionelen gelukte, om de Flora en faunawet bij het grofvuil te zetten en notoire dierenmoordenaars tot faunabeheerders op te leuken, zijn tussen Maas en Waal de schiethutten en wildkansels als stinkzwammen uit de bodem geschoten... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 6 - "Te land, ter zee en in de lucht"
De geplande robuuste grofwildpassages kris kras door ons verkeersdrukke overbevolkte land werpen de vraag op, of de biologen, planologen en beleidsmakers zich wel realiseren hoe mijlenver veel van die wilde hersenkronkels uit de pas lopen met de alledaagse dierecologische realiteit. Hoe moeten die kuddes zich straks bijvoorbeeld een weg banen ... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 5 - "Zwarte bladzijden in het hoofdstuk Eendenkooien"
Nadat hij in de update, "Over Kooikers en Knallers", de beschaafde kant van het vroegere kooibedrijf heeft uitgelegd, waarbij de eenden die niet gevangen werden ongedeerd de dans ontsnapten, zal onze verslaggever nu de zwarte bladzijden van het hoofdstuk eendenkooien voor u openen. Een voorpoefje daarvan gaf hij al eerder in de reportage 'Valse beschuldigingen en keiharde feiten'. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - DEEL # 4 - "Over Kooikers en Knallers"
Verspreid in ons land vinden we in open poldergebieden nog de tastbare herinneringen aan tijden waarin het waterwild intensief werd bejaagd, zonder dat daarbij ook maar 1 geweerschot ten gehore werd gebracht. Sterker nog: lawaai maken werd destijds als een doodzonde beschouwd! Onze verslaggever neemt u mee naar de overblijfselen uit die tijd: de eendenkooien. En hij laat zien hoe ook daar jagers en jachtbelangen zijn pad kruisen. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" - D
EEL # 3 - "De kat in de zak: Over gewapende kattenmeppers, andere dierenvijanden en wetmisbruikers"
Huisdieren zijn er in alle soorten en maten, maar daarover gaat het niet in deze rapportage. Onze verslaggever, die zelf vrijwillig stalhouder is van een honderdvijftigtal wildlevende eenden, kwam dezer dagen de sporen tegen van lafhartig gewapende kattenmepperij. Daarom trok hij bij invallend duister de polder in en legde het volgende beeldverslag voor u vast. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" -
D
EEL # 3 - GECAMOUFLEERD OF BLOOTGELEGD

Onze verslaggever vindt het tijd worden om de wildgroei van de als faunabeheer gecamoufleerde hobbyjacht op klein wild en gevogelte open en bloot aan het daglicht te brengen. Daarom trok hij in de laatste week van augustus de velden in en wist met zijn camera een kleurrijk tableau bijeen te schieten. Hier volgt zijn beeldverslag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" -
D
EEL # 2 - UPDATE 27-08-2012
De Schiphol-problematiek eist veel tijd en energie op en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Maar ook in de jachtvelden tussen Maas en Waal tiert de barbarij nog altijd welig. Lees meer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Dossier: Ondertussen in Maas en Waal" -
D
EEL # 1 - Fotoshoot 29 februari, ook voor ons een schrik(kel)dag
In de jachtvelden tussen Maas en Waal tiert de barbarij en dat is echt schrikbarend op deze schrikkeldag! Lees meer


 

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl