Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact

Acties

Op dit moment zijn wij druk of druk geweest met diverse acties. Welke acties dat zijn kunt u vinden onder de button acties. Lees meer over onze acties.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Video's

Kijk ook eens in ons videoarchief met diverse video's als achtergrondinformatie.
Klik hier voor het archief

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Petitie tegen het massaal doden van wilde ganzen

Door onkundig handelen van tot faunabeheerders opgewaardeerde hobbyjagers zijn populaties van Grauwe- en andere ganzen te groot. Afschot van duizenden ganzen dreigt terwijl bekend is dat deze gruwelijke daad niets zal oplossen. Ondertussen wordt de enige goede en vreedzame oplossing genegeerd. Teken nu de petitie tegen deze massamoord.

Onderteken de petitie op:
http://ganzenbescherming.petities.nl/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Archief mediaberichten

De Telegraaf d.d. 06-06-2011: Bleker moet ganzen niet laten afschieten!

Nu.nl d.d. 24 mei 2011: Zeven organisaties sluiten ganzenakkoord


AD d.d. 18 mei 2011: Ganzenjagers willen niet op ganzen schieten

Vogelbescherming d.d. 4 mei 2011: Ganzen-8 bereikt overeenstemming- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Downloads...Hobbyjacht

Download hieronder alle acties en reacties.
Alle brieven zijn in pdf-format verkrijgbaar.


Ganzen-7

Schipholproblematiek

Veluws Wild


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wij volgen al vele jaren de onwettige verrichtingen van jachtcombinaties

- Brief aan College van B&W en de Gemeenteraad Rhenen.

Betreft hobbymatige jacht op beschermde diersoorten onder voorwendsel schade-afschot
- Brief aan staatssecretaris H. Bleker

Graag willen wij, namens de ganzen, blijk geven van onze grote erkentelijkheid en waardering voor het besluit om zich uit te spreken tegen het als jachtwild bejaagbaar stellen van de Grauwe Gans en de Kolgans. Deze brief schreven wij namens de Stichting.
- Brief aan de Tweede Kamerfracties D'66, Groen Links, PvdA, PvdD, PVV en SP

Schadeafschot onder valse voorwendselen 2
- Brief aan de Tweede Kamerfracties CU, PVDA, PVV, PvdD, D'66, SGP, GroenLinks
- Fotobijlage t.b.v. brief Tweede Kamerfracties

Onder het mom van jachtjolijt of schadeafschot worden beschermde ganzen afgeschoten. Wij voeren een quick-scan uit over de Gelderse Rivierengebied. Lees en bekijk hier:
- Hobbyjacht onder schadedekmantel

- Brief aan de vaste commissie van EL&I
- Fotobijlage brief jachthutten


De verantwoording van de zorgplicht voor faunabeheerders, Faunafonds.
- Brief aan het Faunafonds


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl