Ganzenbescherming Nederland
 
acties
video
archief
contact

Nieuws


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Faunarecherche:
"Echte Mannen doen het met karakter"
Bijna een week geleden overleed Roger (Ivanhoe Simon Templar James Bond) Moore op bijna 90-jarige leeftijd en daarmee verloren we een standvastige medestrijder tegen immorele menselijke wrakken, voor wie in het wild levende dieren niets anders zijn dan schietschijven om er hun enorme frustraties op af te reageren.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat die frustraties alles te maken hebben met het feit dat het gros van de jagers minuscuul geschapen is, zodat zij zich een ferme dubbelloops en minimaal twee patronentassen aanschaffen om de manifeste afwezigheid van mannelijkheid mee te camoufleren. (Onbegrijpelijk dus dat er steeds meer droogstaande VVD-geiten zijn die zich daarbij aansluiten).
1

Download het rapport; "Echte mannen doen het met karakter"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FAUNARECHERCHE TRILOGIE
In drie delen neemt wordt door ons team van de Faunarecherche de totstandkoming van onze nieuwe regering onder de loep, waarbij de tegenstellingen en opinies tussen de diverse mogelijke coalities zichtbaar worden.. Terwijl de formatiegesprekken zich over hobbelig terrein begeven waarbij het voor Pechthold oppassen geblazen is om onderweg geen breekpunten te verliezen of deze te laten verwateren door geklots vanuit holle neoliberale en confessionele ontregelingsvaten, is zojuist het derde rapport van de nieuwe Faunarecherche-Trilogie van de virtuele persen gerold.

Deel 1
FAUNASCHADE EN WANBESTUUR
  Deel 2
VAN SLAGER TOT SLACHTVEE
  Deel 3
NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD
1   2   3

 

Onbenul en moordzucht in een overbevolkt land

Het werd al eens eerder in onze referaten vastgesteld: nooit eerder kende ons land in goede noch slechte tijden een regering die consequent de oorlog verklaarde aan het natuur- en faunabeleid.

Een beleid dat, het werd zojuist nog vermeld, zich sinds de wisseling van de 19e naar de 20e eeuw onverminderd in een opwaartse lijn heeft bewogen waarbij steeds weer bleek, dat de ingeslagen weg de juiste was en dat een rijk geschakeerde natuur en landschap met alle daarin aanwezige levensvormen van onbeschrijflijke waarde zijn voor het welbevinden en de productiviteit van de mens.

 

 

Jagers onder spervuur!

Na de nota Faunaschade en Wanbestuur leek het tijd om de frontale aanval te openen op het geteisem dat ervoor verantwoordelijk is dat ons land is veranderd in een barbaars killingfield waar geen vogel of zoogdier het leven nog zeker is. Daarom werd het rapport Van Slager tot Slachtvee geschreven, als eerste deel van een serie waarvan het verder verloop ons nog niet helder voor ogen staat maar waarin ALLE smeerlapperijen tegen onze natuur en fauna opnieuw de revue zullen gaan passeren.

Want men zal op enig moment - bijvoorbeeld na Kamervragen vanuit de nu 5 koppige en hopelijk ontwaakte PvdD fractie - tekst en uitleg moeten gaan geven en dan ontstaan vanzelf mogelijkheden om er een ongenadig breekijzer tussen te rammen.
Dáár zetten we op in en vandaar dus dit leesvoer.

 

 

En andere doorzichtige liberale verdienmodellen

Eigenlijk hadden we dit eerder willen publiceren maar omdat wij vrijdag de 19e de hele dag onze tijd verdeden op een zogenaamd symposium in Ljouwert, waarvan meer dan 90% van de aanwezigen hobbymatig achter een dubbelloops aansjokt en/of structureel veel te hoge "tel"resultaten van alle zogenaamde probleemsoorten doorgeeft en/of als agrarier het inkomen vet opleukt door onze fauna af te laten knallen, werd het hele weekend met man en macht gewerkt om deze nota tijdig rond te krijgen.

Langzaamaan ontstaat er zo een naslagwerk waar t.z.t. niemand op politiek-bestuurlijk en staatsrechtelijk-juridisch niveau nog omheen zal kunnen, omdat expliciet per dossier wordt aangegeven hoé en door wié de wet en regelgeving met voeten werd getreden en wáár en hoé de meest heikele bewijsstukken daaromtrent te verkrijgen zijn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Faunarecherche Quickscan:
Roeken rondom de Beneden-Linge

Sinds in het jaar 1899, dankzij de inspanningen van geciviliseerde en plichtsbewuste burgers met namen als Jac.P.Thijsse, Adolphe Burdet, Jan Drijver en hun tijdgenoten de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels werd opgericht, als antwoord op de massamoord op sterns en andere vogels die - in geprepareerde staat - door couturiers als ornament op dure dameshoeden werden misbruikt, kende ons land nimmer meer enig moment waarop politici en bestuurders op een dermate onbeschaafde wijze met ons nationale natuurbezit omsprongen zoals dat het geval is sinds 2002, toen de vleesgeworden antichrist in de vorm van het immorele CDA, de bestiale VVD en de in onbenul zwelgende LPF de dienst gingen uitmaken.

Download de Quickscan: Roeken rondom de Beneden-Linge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SPOTVOGEL TRILOGIE: Verkennerij, Schipperen en Knutselwerk!
In drie adembenemende delen neemt Spotvogel de totstandkoming van onze nieuwe regering onder de loep. Alle idealen overboord... of een ruilhandel van idealen en verkiezersbeloften. Lees meer over de valkuilen, leugens, halve waarheden, loze beloften en intriges van de voorgaande en toekomstige bestuurders.

Deel 1
De verkennerij
  Deel 2
Schipperen in troebel water
  Deel 3
Het knutselwerk van een geitenbreister
1   2   3

 

Op 15 maart 2017 gebeurde er iets wat al te voorzien was op het moment in 2012, waarop de PvdA hopman Samsom met open ogen en kaalgeschoren kop luidkeels in de val trapte die door Rutte en Zijstra in gereedheid was gebracht.

Want als coalitiegenoot meedoen in een twee partijenregering waarvan op voorhand te verwachten viel dat afbraak, nivellering en uitbening van onze moeizaam opgebouwde en mondiaal geprezen Verzorgingsstaat speerpunten zouden worden van een tot op het bot door egoïsme en selfkicking bezwangerde toonzetter, staat in de politiek feitelijk gelijk aan Zelfmoord met Voorbedachten Rade!

 

 

In week 1 van de - vermoedelijk langdurige- periode die naar de formatie van een nieuw afbraakkabinet met de naam Rutte 3 zal moeten leiden, maakte u kennis met de tot dan toe volsagen onbekende (althans volgens haar eigen inschatting) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, deBaarnse selfmade zakenvrouw en gelegenheids-politica Edith Schippers.

U maakte zodoende ook kennis met de vrouw, die in een recordtempo ons complete Zorgstelsel tot mijlen beneden het maaiveld afbrak en daarbij oprecht meende, dat de stompzinnige Nederlandse bevolking er geen idee van zou hebben aan wie deze complete kaalslag te danken was.

 

 

Zoals op 28 maart 2017, tijdens het verkenningsdebat in de Tweede Kamer al werd bekend gemaakt maar al een week eerder te voorspelen was, begon Edith Schippers op woensdag 29 maart, aan haar informatietaak, die vooral ten doel heeft om de gedroomde voorkeurscoalitie van Rutte in het zadel te brengen en aan de macht te helpen.
Daarbij zijn Schippers en Buma het snel eens dat feitelijk het beleid van Rutte 1 moet worden voortgezet en zou het allerminst verbazing wekken als plotseling ouderling Henk Bleker weer in de Haagse wandelgangen wordt waargenomen.

Want die was in 2012 immers juist zo goed op weg met de complete sloop van alle onnutte natuur- en faunarotzooi in ons kostbare agrarische mest-, gif dump- en productieoverschotten-landje.

Bekijk ook eens het hele Spotvogel Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE FAUNARECHERCHE:

ONDERSTE STEEN BOVEN... MH17-ramp, MH370 verdwijning en de Bijlmerramp
Vanwege het doorslaande succes van onze Kerstweekactie met drie brieven aan staatssecretaris Martijn van Dam waarvan afschriften naar alle Kamerfracties gingen en waarin opening van zaken werd gegeven over de louche achtergronden van de zogenaamde Vogelgriepuitbraken onder zowel wilde watervogels als in stallen en rennen met vrijlooppluimvee tot bijna aan Spotvogels voordeur, gebeurde er exact datgene wat er met deze actie werd beoogd.

Download het rapport - klik hier!

 

Schokkende feiten geven
een andere zienswijze op
de MH17 ramp!
Download en lees
het rapport!

 

Het acuut dodelijke vogelgriepvirus verdween als bij toverslag en zowel bij wilde watervogels als bij gehouden pluimvee gebeurde er hoegenaamd niets meer, afgezien van wat restjes giftig graan met H5N8, die kennelijk nog in de auto lagen toen men in januari langs Bemmel en Medemblik reed. Ach ja, Lelystad ligt in het midden van het land dus men kan naar het noorden of naar het zuiden. Maar dit muisje zal geheid nog een heel naar staartje gaan krijgen voor opdrachtgevers en uitvoerders!

Inmiddels heeft onze Faunarecherche het dossier MH17, waaraan vanaf de zomer keihard werd gewerkt, ingezet voor de verkiezingen en verzonden wij het schokkende rapport “De Onderste Steen” uit piëteit als eerste op 16 februari aan de Stichting Nabestaanden MH17 en hebben het korte tijd later aan de redactie van Vrij Nederland gestuurd: het enige gedrukte en virtuele nieuws- en opinie medium waarin wij nog vertrouwen hebben, al zal nog moeten blijken of dit terecht was. In week 8 zijn we dus het voorjaarsoffensief gestart en kregen de belangrijkste Kamerfracties fanmail waarin enige tekst en uitleg wordt gegeven over het bijgevoegde MH17 rapport.

Dit lijvige onderzoekdossier bieden wij dus hierbij aan, zodat iedereen het kan downloaden en kennis kan nemen van het allooi van onze grootste regeringspartij en haar luidruchtig doch inhoudsloos boegbeeld, in de hoop dat wij hém en zijn horden na 15 maart nooit meer in onze regeringskaders hoeven terug te zien.

Dat is dan jammer voor Slimste Mens Dijkhof, maar zélfs de knapste prins laat zijn steek weleens vallen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SPOTVOGEL TRILOGIE:
In drie adembenemende delen neemt Spotvogel de wereldmacht, alle geldstromen en overige zgn. complotten onder de loep.
Wil je zien wie de macht heeft? Volg de weg van het geld!

Deel 1
Het naderende einde
  Deel 2
En de boer, hij ploegde voort
  Deel 3
Met de kop in het zand
   

 

Voor de start van dit schokkende en vanuit humanitair civilisatieoogpunt bezien alarmerende, barbaarse en vernederende relaas, verplaatsen wij ons naar de jaren ’50 van de vorige eeuw, toen de puinhopen van de Slag om Arnhem nog maar amper waren geruimd en de meeste Europese landen druk doende waren met de wederopbouw. Op initiatief van onze prinsgemaal Bernard zur Lippe Biesterfeld, die door zijn huwelijk met Juliana van Oranje Nassau een miljoenenvermogen onder zijn beheer had, werd toen in de laatste mei dagen van 1954 de eerste - geheime- bijeenkomst belegd van een zeer select gezelschap van internationale grootkapitalisten, die voor deze gelegenheid samen kwamen in het luxueuze hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

Dit relaas behandeld alle leugens en intriges en psychologische oorlogsvoering die de échte machthebbers gebruiken om u en ons te beïnvloeden om de macht te behouden.

Lees en verbaas u! Laat het bezinken en kom in actie! Deel en discussieer, maar wacht niet tot het einde!

 

 

Het is begin februari 2017 en volgens onze Chinese tegenvoeters leven we sinds enkele dagen in het JAAR VAN DE HAAN, zoals oplettende lezertjes ongetwijfeld al zullen vermoeden.

Voor veel hanen en voor nog veel meer hennen is het nieuwe jaar al drie maanden geleden erg droevig begonnen, al kon het nóg erger zoals honderdduizenden Pekingeenden en tienduizenden wilde duik- en grondel eenden mochten ervaren.

Dat is op zichzelf al vreselijk, maar als men weet dat de achterliggende oorzaak van die sterfte helemaal niet van virale- maar vrijwel zeker van toxische aard was, dan geeft dit al aan hoe giftig het moderne wereldje van boer, tuinder en vooral mega-veehouder is.

Letterlijk om doodziek van te worden!

Lees en verbaas u! Laat het bezinken en kom in actie! Deel en discussieer, maar wacht niet tot de haan 3 maal gekraaid heeft...

 

 

In het eerste deel van deze - als eyeopenerbedoelde - serie documenten, gaven we u een kijkje in de doodzieke wereld van de zogenaamde Illuminati en hun van krankzinnige eigendunk en ziekmakende zelfoverschatting druipende New World Order, waarvan zij zélf welbeschouwd de enige stervelingen zijn die daarin geloven.
Stérvelingen inderdaad, want op 23 augustus 2014 overleed Phillippine de Rothschild op 80 jarige leeftijd en het zal niet lang meer duren voordat haar bejaarde neven Jacob en Evelyn ook op weg zullen gaan naar het eeuwige
hellevuur.

Dat doen zij dan via het uitermate
luxueuze familiegraf in Ramat Hanadiv, Israë, waar geneologisch de Khazaarse Zionisten helemaal niets te zoeken horen te hebben. Want dat is immers de bakermat van de Judistische Joden!
Het zal ons om eerlijk te zijn koshere schapenworst blijven waar de stinkend rijke pennywijze Zionisten hun
overledenen parkeren, maar het is onkies om daar zelfs na de dood een ten onrechte gekoloniseerd land mee te bevuilen. Dat moet immers veel goedkoper kunnen!

Lees en verbaas u! Laat het bezinken en kom in actie! Deel en discussieer, maar steek niet uw kop in het zand!

Bekijk ook eens het hele Spotvogel Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 43e deel Spotvogel:"BESTUURLIJKE WORTELROT"

Het was weer een aardige uitdaging om een goed format te bedenken voor dit nieuwe deel en om het inhoudelijk zo te maken dat er niet al teveel van hetzelfde in herhaald wordt.


Dat is dacht ik toch wel aardig gelukt. Omdat er geen nieuws vanuit het land lijkt te zijn stop ik nu maar even met de serie en ga me bezig houden met het inzetten van al het materiaal en het bedenken van strategieen die zoveel mogelijk moeten inhaken op de actualiteit. Dat is nauwelijks in te plannen.

Maar we hebben al met al wel een bijna compleet beeld van deze hele smerige hoax en dat zal aan gene zijde heel wat vloek- en scheldpartijen opleveren. Gedane zaken nemen voor hen echter geen keer en ze zijn zó vaak zóveel té ver gegaan dat er voor hen geen enkele uitweg meer is.

Lees het voorlopige laatste relaas in het nieuwe deel #43.

Download het 43e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 42e deel Spotvogel:"DE STRIJD TEGEN DUURZAAMHEID"

Omdat er al lange tijd geen grote "uitbraken" zijn gemeld en men zich beperkt tot kruimelwerk bij hobbyhouders in Bemmel, Medemblik en nog wat van die buitengebiedplaatsen moge toch langzaamaan ook voor volkomen leken wel duidelijk zijn dat er absoluut geen sprake kan zijn van de uitbraak van een voor vogels acuut dodelijk virus. Precies zoals al direct bij die zgn uitbraken in Ploener See, Gouwzee, Wolderwijd, Bodensee met kuifeenden en direct aansluitend in noord- en zuid Holland, Friesland en Texel met smienten het geval was.

Let wel: op al die plaatsen sloeg het virus 1 x toe en hield het toen voor gezien, precies zoals dat gaat als je ergens een paar handen vol gifgraan uitstrooit dat vermengd is met een H5N8 emulsie zodat er met swaps vogelgriep wordt aangetoond. Dat truckje doorzagen we al meteen in de 2e week van november, nét als de identiteit van de ingehuurde uitvoerders.

Dit staat allemaal dus nog kaarsrecht overeind en men was zelfs zo stom om hier 4 km vandaan een paar dozijn leghennen te vergiftigen zodat ook mijn vrijloophouder geruimd werd. Verder zijn er nergens in het hele rivierengebied pluimveestallen "besmet" dus hoe duidelijk wil men het bedrog hebben?

Lees het vervolg in het nieuwe deel #42.

Download het 42e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 41e deel Spotvogel:"DE VOGELGRIEP HOAX"

Hoewel wij in de dagen voor Kerst zowel de Staatssecretaris van EZ Martijn van Dam als alle Kamerfracties informeerden over de ongehoorde zwijnerijen die er onder het mom van Vogelgriep H5N8 plaatsvinden, is er uit geen enkele Haagse koker zelfs maar een verzoek om nadere informatie gekomen, terwijl ook de twee Persberichten die we eveneens in diezelfde week naar de persagentschappen en media stuurden eveneens aan dovemansoren gericht waren.

Wel zond de NOS begin januari een uitermate tendentieuze reportage uit in het 18.00 u journaal waarin een melkveehouder uit de Zeevang (toevallig een gebied waarin door mij tussen 2006 en 2012 meermalen weidevogelinventarisaties werden uitgevoerd) die vorig jaar bijna anderhalve ton aan zogenaamde derving aan WINTERGRAS via het Faunafonds uit de staatsruif roofde, zijn gal spuwde op de "twee en een half miljoen ganzen en de miljoenen smienten die al het land kapot maken en zelfs de drainagepijpen uitgraven".

Krijg het beeld weer helder in dit overzichtelijke nieuwe deel #41.

Download het 41e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 40e deel Spotvogel:"WHAT'S UP IN ASIA?"

Toen wij in de week vóór Kerst ons offensief openden tegen de op dat moment al bijna 6 weken durende vergiftigingsacties tegen onze overwinterende watervogels. En maar enkele dagen nadat er amper 4 kilometer van mijn huis bij de buurman van "mijn" vrijloophouder Ben Janssen een dozijn leghennen waren vergiftigd annex besmet met H5N8 waardoor ook Ben's hennen werden geruimD, lag het in de bedoeling om de Haagse wegkijkers wakker te schudden en tot actie te laten overgaan. Daartoe schreven wij 3 brieven aan Martijn van Dam en stuurden daarvan afschriften aan alle Kamerfracties.

Op die brieven werd geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen terwijl overduidelijk is dat de overheid- in casu EZ via de NVWA - tot over de oren betrokken is bij het vervreemden van bewijs doordat alle kadavers door de NVWA worden overgedragen aan Duke Faunabeheer: het bedrijf waarvan wij al vanaf dag EEN vermoedden en sinds 22 december zéker weten dat zij een actieve rol spelen in dit hele stinkende dossier. Ergo: de overheid geeft bewijsmateriaal in handen van de vermoedelijke daders/uitvoerders van een misdrijf en stelt hen zelfs tegen betaling in de gelegenheid om falsificaties (zijnde door hen zelf met H5N8 geinfecteerde dode watervogels) ter scanning naar het lab van de WUR in Lelystad te brengen.

Direct na de brieven aan Van Dam stuurden wij TWEE PERSBERICHTEN aan het ANP en aan alle gedrukte, virtuele en echter-media. Andermaal geen enkele inhoudelijke reactie! Wat er wel gebeurde leest u in dit nieuwe deel #40.

Download het 40e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 39e deel Spotvogel:"HOEZO VOGELGRIEP?"

Het virtuele onderzoeksteam van Cobi van Pluggen is weer terug van een reis die vorige week in Frankrijk begon en via Italie en Slovenie door Hongarije, Slowakije en Polen voerde en via Noord-Duitsland gisteravond weer in eigen land eindigde.

De dames hebben werkelijk iedere seconde ten volle benut en keerden dan ook terug met een schat aan informatie die ons enkele malen letterlijk van de stoel deed vallen, want het dossier Vogelgriep blijkt feitelijk op een of andere wijze nauw gelieerd te zijn aan die andere ramp die ons land in 2014 getroffen heeft: MH17.

Lees en huiver van de ontdekkingen in dit nieuwe dossier nummer #39.


Download het 39e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 38e deel Spotvogel:"FALSE COLORS AND THE FRENCH CONNECTION"

Er gebeuren miraculeuze dingen rondom het synthetische dus in een lab vervaardigde vogelgriepvirus, dat in een vlaag van virale benulverbijstering afgelopen herfst eerst per abuis kuifeenden massaal doch opmerkelijk pleksgebonden en stante pede liet sterven zonder enig ziekteverschijnsel vooraf, maar merkwaardigerwijze ook ter plekke foeragerende futen en aalscholvers meenam naar Magere Hein.

Daarna sprong de smetstof vanuit het Wolderwijd en de Gouwzee over naar pekingeendenstallen bij Biddinghuizen waardoor er in die regio meer dan 200.000 van die dieren werden geruimd - eigendom van het bedrijf Tomassen Duck To Bangkok Ranch dat merkwaardigerwijze lijdzaam toeliet dat zomaar een 200.000 koppige kerngezonde handelsvoorraad vlak voor kerst en eindejaar zonder enige vorm van proces werd vernietigd.Elders doen wij uit de doeken wat er zich vermoedelijk in werkelijkheid met de geruimde eenden heeft afgespeeld.

LEES MEER... DOWNLOAD HET RAPPORT (ZIE ONDERSTAANDE LINK)


Download het 38e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 37e deel Spotvogel:"Journey through past and present - looking back moving forward"

Vergezeld van onze goede wensen voor een strychnine-en virusvrij 2017 is hier de nieuwjaarseditie van de Vogelgriep-updates. Zoals wel te verwachten was na alle reuring die er vanaf de dagen voor Kerst door ons werd veroorzaakt rondom brandbrieven aan de staatssecretaris heeft het zogenaamde virus zich in de laatste week van 2016 erg koest gehouden, maar toch ving ik op oudejaarsavond in de auto op, dat er in Zuid Holland dode knobbelzwanen waren gevonden die mogelijk aan vogelgriep waren gestorven.

Men heeft de kadavers afgegeven aan het Dutch Wildlife Health Centre en aangemeld bij de NVWA, die onderzoek niet nodig achtte. Het is ongelofelijk dat na bijna 2 maanden fake-vogelgriepterreur dierenambulances nog altijd niet weten dat ze zulke kadavers of stervende vogels in geen geval in handen van de NVWA moeten geven en het interieur moeten laten onderzoeken op vergiftigd graan. Dat kan desnoods bij een dieren- of veearts al zal die geen virale of toxische analyse kunnen uitvoeren. Maar bij maiskorrels of ander graan in krop en maagdarmkanaal is het in deze tijd van het jaar altijd prijs!

Nu de feestdagen voorbij zijn zullen we gauw weten of het virus een appelflappenflauwte, het oliebollenzuur of een vuurwerkcollapse heeft opgelopen en hopen we gauw forensisch onderzoek op kadavers te kunnen laten uitvoeren. Want er zijn al veel teveel dieren op een beestachtige wijze aan hun einde gekomen.


Download het 37e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 36e deel Spotvogel:"Hoe de vogelgriep verdween uit Frieslân" en een EXTRA deel 36:"Cancelled Christmas"

Hoewel al half voorbij en grotendeels verregend wens ik iedereen mede namen het hele team een mooi en ingetogen kerstfeest, waarbij Spotvogel op Kerstavond ineens het Word-document van Vogelgriepdossier 36 kwijtraakte en niet meer kon ophalen.

Omdat het op dit soort dagen - zeker bij nachtwerk - niet eenvoudig is om pc- hulp in te roepen werd vanochtend op het moment dat hier het restant van kerkelijk Maas en Waal zich naar de hoogmis repte een inderhaast bedacht extra dossier op de rol gezet omdat er zich de afgelopen dagen flinke vorderingen in ons onderzoek hebben voorgedaan.

Die ga ik hier natuurlijk niet allemaal oplepelen want daarvoor dient immers dat extra supplement. Omdat deel 36 nog niet compleet heeft Spotvogel een EXTRA editie als aanvulling bedacht... Download nu de beide delen!


Download het 36e Spotvogel rapport

Download 36-EXTRA Spotvogel rapport

Bekijk het hele Vogelgriepdossier


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 35e deel Spotvogel:"FÛGELGRIEP in het HEITELÂN”

Een naar zijn aard immobiel synthetisch (dus artificieel en in een laboratorium geassembleerd) virus dat eerst puur nautisch lijkt te zijn en daarom kuifeenden, futen en andere duikende watervogels doodt alsof zij een plotselinge hartstilstand krijgen, vervolgens een stal met loopeenden besmet waardoor meer dan 200.000 van die dieren uit voorzorg worden vergast, dan naar Texel reist om uit te proberen of smienten ook zo gevoelig zijn en dan plotseling op meerdere plekken in Friesland toeslaat.
En dat alles door plotseling na miljoenen jaren evolutie extreem bevattelijke wilde trekvogels?

Een stevige drinker zou aan zo'n verhaal wellicht geloof hechten maar een nuchter mens zal meteen begrijpen dat deze uitbraak aan alle kanten de stank van manipulatieve oplichting verspreid.
Boerse oplichting met een nadrukkelijk jachtgroene rand!


Download het 35e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 34e deel Spotvogel:"DE NAAKTE WAARHEID”

Met enige vertraging als gevolg van een technisch probleem in week 49, is hier de nieuwste update van het Vogelgriep-dossier, dat almaar sterker naar Vergif in plaats van naar Virus gaat ruiken. Enfin beiden beginnen met een V, maar daar houdt de overeenkomst dan ook wel meteen mee op!

Zoals bekend test men levende dieren en kadavers op aanwezigheid van Aviaire influenza door middel van Wattenstaafjes waarmee men slijmvocht uit mond-keelholte en uit de anaalstreek analyseert.

Wij dringen er nu al ruim een maand op aan, dat daarnaast ook toxicologische visitatie van het gehele maag-darmkanaal van alle sinds 7 november binnengebrachte kadavers moet plaatsvinden, omdat het nagenoeg zeker is dat daarin met strychnine vergiftigd graan zal worden aangetroffen, dat is geweld in een H5N8-emulsie waaraan - vanwege de natuurlijke resistentie bij wilde watervogels- geen enkele vogel daadwerkelijk is bezweken noch ziekteverschijnselen ging vertonen, maar die wél als officiele doodsoorzaak zal worden gemeld.

Download het 34e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 33e deel Spotvogel:"RUIMEN ZONDER REDEN, IT'S THE SAME OLD SONG”

Hoewel Spotvogel natuurlijk al lang en breed in Subsahara Afrika had moeten rondfladderen kluisteren de uitbraken, vermoedelijke uitbraken, verhoopte uitbraken en nog in te plannen uitbraken (die coute que coute allen tot onmiddellijke ruiming leiden) hem aan zijn wroet-graaf- check- dubbelcheck - wik- weeg -formuleer- en vormgeefschrijfmachinewerk..

Zojuist rolde dus deel 33 van de pennenvruchten die hij samen met het team van de Faunarecherche en de diverse Task Forces op schrift stelde, van de virtuele persen. Er spelen zich wonderlijke zaken af rond dit fabrieksmatig verwekte virus, dat zich enerzijds een globetrotter in de Eurozone betoont, maar tegelijk verdacht plaatstrouw blijkt te zijn en nogal monomane besmettingspatronen aangeleerd heeft gekregen.
Want waren het voorheen vooral kippen en kalkoenen die al dan niet waarachtig ten prooi vielen aan H1N5 en diens zusjes H5N7, H5N8, H7N7, H7N9 en andere in het geheim gedeponeerde handelsmerken, dit seizoen heeft de sneaky killer het uitsluitend voorzien op eenden.
Kuifeenden in de vrije wildbaan en Pekingeenden in stallen en rennen.


Download het 33e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 32e deel Spotvogel:"EEN NIEUWE WINTER”

Na de enorme sterfte van wilde watervogels in Sleeswijk Holstein, onze eigen Gouwzee/Wolderwijd en de Duits-Zwitsers-Oostenrijkse Bodensee zijn soortgelijke massaslachtingen in die regio's uitgebleven, zoals wij al voorzagen bij een synchrone vergiftigingsactie i.p.v een echte virale uitbraak.

Ook uit de gebieden waar al die kuifeenden in oktober-begin november verbleven (i.c. de meren van Muzurie,Wielkopolskie en Mecklenburg Vorpommern met als hotspot de Oderhaf/Zalew Szceccinski bijna net zo groot als ons IJsselmeer) zijn helemaal geen meldingen van sterfte gekomen.

Ergo: van al die populatiegroepen moeten dus onafhankelijk van elkaar honderden dieren in de Ploener See, de Gouwzee, het Wolderwijd en de Bodensee plotseling zonder enige waarschuwing (en zonder een massa zieke, zwakke en stervende vogels in dierenambulances en opvangcentra) de pijp uit zijn gegaan.aan een hoog-toxische uitbraak van een virus dat als oorlogswapen in militaire laboratoria is ontwikkeld.
Want het gaat niet om een natuurlijke smetstof, maar om synthetisch gemodificeerde mutanten van een stam die werd geassembleerd uit het Spaans Griep virus dat een eeuw geleden wereldwijd ruim 20 miljoen menselijke slachtoffers maakte.

Download het 32e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 31e deel Spotvogel:"EEN NIEUWE WINTER”

Alweer de zoveelste uitbraak van de vogelgriep en Spotvogel stelt hierbij zeer kritische vragen en stuit gedurende zijn onderzoek op zeer ernstige verdachte omstandigheden die het publiceren waard zijn... Lees meer in het nieuwe rapport!


Als spreekbuis van de Faunarecherche - de forensische tak van de Task Force Jachtmisstanden, die volledig autonoom opereert en zich door niemand laat betuttelen - zal Spotvogel zich dus graag van de dankbare taak kwijten om verslag te doen van al wat het komende winterseizoen op viraal-toxicologisch gebied zal gaan brengen.

En dit alles vanuit de oprechte Geuzen-overtuiging:: :PRO PATRIA - VOOR HET VADERLAND

Download het 31e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6e Quickscan: GANZEN IN GELDERSE STREKEN DEEL II

De Randmeerkust, de Gelderse vallei en de Achterhoek


Ter afsluiting van dit drieluik over de in Gelderland overwinterende wilde ganzen doëigende terreinen in de Gelderse Vallei en een aantal gebiedsdelen in de Achterhoek.
Het gaat bij deze QuickScan primair om de aanwezigheid van substantiële groepen ganzen en niet om de veelal sterk verspreid in paren levende Nijlganzen, hoewel ook die vogels in voorkomende gevallen uiteraard wel werden meegeteld.

Aanleiding tot het uitvoeren van dit onderzoek was de meer dan schandaleuze wijze waarop de Gelderse CDA-gedeputeerde Jakob Jan van Dijk het bestond, om ten behoeve van zijn voorgenomen afschotbeleid de onomstreden deugdelijke databestanden van SOVON te negeren en uitsluitend de op criminele wijze gemanipuleerde aantalsopgaven van de ronduit subversieve provinciale FBE te gebruiken.

Daarom werden bij ons onderzoek minutieus de aantallen van de zogenaamde "probleemganzen" bijgehouden, want daarvan zouden er volgens van Dijk immers minstens 100.000 op provinciaal territoir leven.


<Download het rapport: tf_rapp_quickscan_2016-FEB-deel-06>


vuurwerk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5e Quickscan: GANZEN IN GELDERSE STREKEN

Het Geldersch Eiland, de Liemers en het IJsseldal


In de QuickScan 4 "Ganzen tussen de rivieren" wordt een actueel beeld geschetst van de aantallen en de ruimtelijke verspreiding van de overwinterende ganzen in het rivierengebied benedenstrooms van de Pannerdense Kop en de IJsselkop.

Omdat er zich ook op het Geldersch Eiland (het oude stroomgebied van Rijn en Waal bij Pannerden- Herwen en Aerdt, Lobith, Tolkamer en Spijk) zéker onder natte omstandigheden zoals in februari 2016 grote aantallen ganzen plachten op te houden, mag een onderzoek hier natuurlijk niet ontbreken.

Vanzelfsprekend behoren ook ganzen die verblijven in de streek van Liemers en Oude IJssel bij zo'n inventarisatie betrokken te worden, maar als nog veel belangrijker dan deze gebieden geldt het dal van de Geldersche IJssel tussen de aftakking bij Arnhem/Westervoort tot aan de Ketelmond bij Kampen.


<Download het rapport: tf_rapp_quickscan_2016-FEB-deel-05>


vuurwerk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4e Quickscan: GANZEN TUSSEN DE GROTE RIVIEREN

Een hoogwater QuickScan in februari 2016

Tegenwoordig komen er in alle jaargetijden wilde ganzen voor in ons rivierenland, maar dit is helemaal niet zo vanzelfsprekend als men wellicht aan zou nemen.

Weliswaar zijn ganzen net als alle eendachtigen échte watervogels en is het natte element in dit gewest altijd ruimschoots voorhanden geweest. Tóch ontbraken zij in vroeger tijden als broedvogel en kwamen er in de wintermaanden maar erg weinig ganzen in het rivierenland aan de grond.

Feitelijk ging het dan nagenoeg altijd om de befaamde Geelbek -taigarietganzen die er langs Maas, Rijn en IJssel een zeer beperkt aantal vaste pleisterplaatsen op na hielden, welke zich nagenoeg allemaal binnen het afpalingsrecht van eendenkooien en/of op feodale landgoedeigendommen bevonden.


<Download het rapport: tf_rapp_quickscan_2016-FEB-deel-04>


vuurwerk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3e Quickscan: GANZEN IN DE BIESBOSCH EN WEST-BRABANT

Resultaten van een quick-scan op 3 februari 2016.

Ter afsluiting van de uitgebreide momentopname van de aantallen, de sub-specifieke soortsamenstelling, de verblijfplaatsen en de voedselkeuze van wilde ganzen in de provincie Noord-Brabant en in de aangrenzende delen van buurprovincies, werd op 3 februari 2016 een gebieds-dekkend bezoek gebracht aan West-Brabant en aan wat vroeger heette: "de droge Biesbosch".

Om met dit laatstgenoemde gebiedsdeel te beginnen: In het kader van het overheidsbeleid "Ruimte voor de Rivier" is recentelijk een groot deel van de noordelijke Biesbosch-polders door middel van afgraving en ontdijking weer prijsgegeven aan het natte element, zodat zich daar thans een, voorheen ongekend weidse, watervlakte uitstrekt.

De landerijen in die polders waren weliswaar vroeger het voedselterrein van overwinterende ganzen, maar echt grote aantallen kwamen daar doorgaans niet voor.


<Download het rapport: tf_rapp_quickscan_2016-JAN-deel-03>


vuurwerk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2e Quickscan: GANZEN IN HET STROOMDAL VAN DE MAAS TUSSEN GRAVE EN DE BIESBOSCH EN IN MIDDEN-BRABANT

Resultaten van een quick-scan eind januari 2016.

In deel 1 van de QuickScan, uitgevoerd in de 3e januariweek, werd het noordelijke deel van de Maasvallei vanaf Well/Wanssum tot aan de Stuw te Grave behandeld. In dat gebied - en ook in de daar in zuidelijke richting op aansluitende Maas- en Peelstreek - vormen tegenwoordig toendrarietganzen samen met kolganzen het hoofdbestanddeel van het winterse ganzenvoorkomen.
Men zou geneigd zijn te denken dat dit een vast gegeven is, maar minder dan een halve eeuw geleden werden er ook in het stroomdal van de Maas westelijk van Grave's winters nauwelijks substantiële aantallen kolganzen gezien en betrof het ten oosten van Raamsdonksveer nagenoeg overal voornamelijk rietganzen. Taigarietganzen, wel te verstaan!


<Download het rapport: tf_rapp_quickscan_2016-JAN-deel-02>


vuurwerk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1e Quickscan: GANZEN IN HET NOORDELIJKE MAASDAL, DE PEELHORST EN RONDOM DE GROOTE PEEL EN DE MARIAPEEL

Resultaten van een winterse quick-scan op 17, 18, 19 en 20 januari 2016.


Aan het begin van de derde week van januari 2016 hield een korte koude-inval ons hele land in de greep. Die kou was een voortzetting van een eveneens niet langdurige periode met matige tot vrij strenge vorst gepaard gaande met sneeuw en vooral veel ijzel benoorden de denkbeeldige lijn Coevorden - Zwolle - Enkhuizen en waarbij vooral in onze drie noordelijkste provincies het openbare leven dagenlang goeddeels werd lam gelegd.

Indachtig de reactie van ganzen en hun dagelijkse dispersie tijdens soortgelijke weersomstandigheden in het verleden en vooral ook met het oog op de zeer gunstige meerdaagse weersvoorspellingen vanaf zaterdag 16 januari 2016, werd besloten om een integrale telling uit te voeren in de hele Noord - Limburgs / Brabantse Maasvallei inclusief, de Maashorst.


<Download het rapport: tf_rapp_quickscan_2016-JAN-deel-01
>

vuurwerk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update Vuurwerknota aan Vereniging Nederlandse Gemeenten

December 2015 - Omdat de dieren ons lief zijn (en natuurlijk alle levende wezen) hebben we onze vuurwerknota aangepast en in december verzonden naar Vereniging Nederlandse Gemeenten.
< download het rapport
>

vuurwerk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acht dierenorganisaties en Dominee Hans Bouma doen aangifte tegen dierenmishandeling en verboden gebruik van vangkraal bij ganzenvergassingen in Noord-Holland

13-7-2015 - Stichting Comité Dierennoodhulp, stichting Rechten voor al wat Leeft, stichting Een DIER Een VRIEND, stichting Ganzenbescherming, stichting Akka's Ganzenparadijs, stichting Animal Rights, stichting Bite Back VZW en vereniging Stop de ganzenmoord en Dominee Hans Bouma hebben vandaag aangifte gedaan bij de officier van justitie en de politie van overtreding van de Europese Vogelrichtlijn, de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Noord-Holland, door Gedeputeerde Staten Noord-Holland en door de heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland.

vergassingen ganzen

Download hier het persbericht:
http://www.ganzenbescherming.nl/acties_afbeeldingen/campagne_vergassingen/2015-7-persbericht-aangifte-duke.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
vergassingen ganzen

Vanaf 1 juni mag in heel Nederland CO2 gas gebruikt worden om
ganzen te vergassen. Al enkele jaren wordt deze verschrikkelijke
(en achterhaalde methode) rondom Schiphol toegepast. De ganzen wacht een langzame en tragische dood van enkele minuten.
Help mee de gans te beschermen en stop deze massavernietiging. Uw stem is van groot belang, teken de petitie nu!

http://ganzenbescherming.petities.nl


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DE WAANZIN BARST LOS:
GANZENHETZE IS BEGONNEN, VANAF 1 JUNI MOGEN GANZEN IN HEEL NEDERLAND VERGAST WORDEN!

Vanwege landbouwschade mag Duke Faunabeheer als enige in Nederland CO2 gebruiken om ganzen te weren. Voorheen moest ontheffing worden aangevraagd bij de Europese Commissie, maar Europa heeft CO2 als legaal bestrijdingsmiddel erkend. De jaarlijkse procedures voor de ontheffing om CO2 te mogen gebruiken hoeven niet meer worden gevolgd en nu mogen ganzen in heel Nederland worden vergast! Niet onder het mom van vliegveiligheid, maar onder het mom van landbouwschade!

De ganzenhetze barst in alle hevigheid los! Nu is het alleen Duke Faunabeheer die CO2 mag gebruiken, maar zullen zijn onderaannemers het ook mogen gebruiken, waarschijnlijk wel!

Lees het bericht in TROUW van 11 mei 2015:
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/4014020/2015/05/11/Ganzen-mogen-straks-overal-worden-vergast.dhtml

Zoals Midas Dekkers in zijn column ooit omschreef:
DE GANS IS DE JOOD ONDER DE VOGELS

http://www.ganzenbescherming.nl/acties_ganzen-01.html#ganzen-07

Reportage PiepVandaag.nl
Bijgevoegd een oude reportage voor Piepvandaag over de praktijken in opdracht van onze overheid!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NU ONLINE!!! NIEUW DOSSIER:
"ZWIJNERIJEN MET ONZE FAUNA"
Ganzenbescherming publiceert een dozijn aan inhoudelijk pleitschriften voor een verantwoord natuur- en faunabeleid, geschreven door Task Force Jachtmisstanden

Na lange tijd is het compleet: een samenhangend 12 delen tellend ijzersterk dossier! Stuk voor stuk pleitschriften voor een verantwoord natuur- en faunabeleid.


Download het hele dossier!!! - Klik hier voor het overzicht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nieuw Nieuwsorgaan: Facebookpagina Ganzenbescherming is een feit
Vandaf vandaag kunt u ons ook vinden op Facebook - Volgt u hier de actualiteiten rondom de opnieuw in gang gezette vang- en vergassingsacties rondom Schiphol!
Like onze facebookpagina - www.facebook.com/ganzenbescherming

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Dossier Ganzen"
DEEL #21 "De stelling van Amsterdam"

Onze voorzitter was te zien in het AT5 programma "De Stelling van Amsterdam" t.a.v. de kwestie Ganzenvergassingen rondom Schiphol.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Dossier Ganzen"

DEEL #20 "Onder het mom van Faunabeheer wordt het steeds gekker: Marketing afdeling van Jagen in Nederland, roept op tot jagen op ganzen rondom Arnhem"

Tot onze verbazing kregen wij van één van onze volgers een heuze oproep tot het jagen op ganzen. Kosten € 79,- voor het jagen rondom Arnhem. Onder het mom van Faunabeheer worden er 'leuke' excursies geörganiseerd om massaal en met elkaar het 'overschot' aan ganzen terug te dringen. In onze beleving wordt het steeds gekker
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Dossier Ganzen"

DEEL #19 "Ook postieve geluiden: Aanpak ganzenoverlast Schiphol lijkt te slagen"

Gelukkig ook positieve geluiden in de media! De aanpak van Schiphol, aangaande de ganzenproblematiek lijkt te slagen, aldus een artikel in het Haarlems Dagblad.
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Dossier Ganzen"

DEEL #18 "Ganzenakkoord sneuvelt door winterrust"

Blij met een dode mus, of beter gezegd blij gemaakt met een dode gans! Aan de ene kant zouden we blij moeten zijn dat het Ganzenakkoord gesneuveld is maar tegelijkertijd wordt de oproep van boerend Nederland: Ganzen schieten in de winterperiode!

In het Parool stond dit artikel - 2/12/2013 - Het moeizaam gesloten Ganzenakkoord is vandaag uit elkaar gespat. Het Ganzenakkoord was een afspraak tussen de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties over het beheer van de miljoenen ganzen in Nederland. Het akkoord zou op 1 januari 2014 van kracht worden, maar er is ruzie ontstaan
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Dossier Ganzen"

DEEL #17 "OM: Ganzenmishandeling is niet verboden..."

30-11-2013 - RTV Rijnmond - Het afschieten van ganzen in de Hoeksche Waard is volgens justitie niet strafbaar. Actiegroep 'Stop de ganzenmoord' had aangifte gedaan tegen de jagers wegens dierenmishandeling.
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Dossier Ganzen"

DEEL #16 "Weerzinwekkende dierenmishandeling op IJsselmonde"

Door talloze klachten die afgelopen maanden binnenkwamen uit de gebieden ter weerszijden van de Oude Maas was al bekend, dat schandalige afschotpraktijken -waarvan door de Actiegroep Stop de Ganzenmoord op 24 augustus jl. bijna op het erf van oud-minister Veerman bloedstollende filmbeelden werden vastgelegd- niet op zichzelf stonden.
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Dossier Ganzen"

DEEL #15 "WANNEER ACHTERHAALT DE ECHTE WAARHEID DE LEUGENS VAN STAAT, BOER EN HOBBYJACHT?"

Na alle openbaarmakingen van de afgelopen maanden, hetzij via reportages op onze site, hetzij via video's en gezamenlijke acties met andere partijen die hetzelfde doel als ons nastreven... is het stil, stil in het Haagse. Zou dit wellicht veroorzaakt worden doordat de Staat der Nederlanden hoofdveroorzaker en aanjager is van de landelijke ganzenhaat?
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update Ganzenakkoord "Dossier Ganzen"

DEEL #14 "Spanning rond het ganzenaccoord"

In de Nieuwe Oogst van 24 september was te lezen dat er spanning is ontstaan rond het Ganzenakkoord. Knelpunt zit in het financiële aspect en dat zullen a.s. donderdag dan ook de belangrijke speerpunten zijn in het overleg tussen de provincies en akkoordgenoten over de definitieve invulling van het ganzenakkoord.
Lees verder....


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update Ganzen "Dossier Ganzen"

DEEL #13 "Fluisteraar op de bres voor ganzen: domme ganzen bestaan niet, daarentegen..."

In het Parool van 16 september is een mooi stuk verschenen, waarin onze kijk op de problemen mooi is weergegeven. Een goed geplaats interview waarin alle gesproken woorden het schrift hebben gehaald!
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Damherten Amsterdams Waterleiding Duinen"

DEEL #3 "Media brengen canard in de zaak
AWD-herten. Gemeenteraad keurt alleen genadeafschot goed!"

Waar ze het vandaan haalden zal altijd wel een raadsel blijven, maar naar het zich laat aanzien was het ANP verantwoordelijk voor de verspreiding van een regelrechte canard over het verloop van de raadsstemming betreffende het AWD- dossier, in de kleine uurtjes van jongstleden woensdagnacht.
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Damherten Amsterdams Waterleiding Duinen"

DEEL #2 "Amsterdams gemeentebestuur gooit gemeenschappelijk natuurvermogen voor de kapitalistische zwijnen"

De teerling is geworpen! Na een half etmaal oeverloos palabberen in tijd die door de Amsterdamse burgerij wordt betaald, heeft de gemeenteraad alle gedurende de loop van dit dossier door vakmatig gekwalificeerde specialisten aangedragen aanbevelingen, argumenten, feiten en waarschuwingen het duinzand van de aan dezelfde burgers toebehorende AWD in getrapt en ruim baan gegeven aan uitvoering van een door en voor hobbyjagers gefabriceerd zogenaamd Faunabeheerplan, dat uitsluitend ten doel heeft om de aan de hele Amsterdamse gemeenschap toebehorende damhertenpopulatie door lustmoordenaars af te laten knallen.
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Breaking News "Damherten Amsterdams Waterleiding Duinen"

DEEL #1 "Damhertendossier stinkt als 'n zwijnenstal"

Op woensdag 11 september a.s. zullen de Amsterdamse gemeenteraad en het college van B&W besluiten, of de unieke handmakke damhertpopulatie van de AWD als prijsschietobject cadeau wordt gedaan aan jagende Noord-Hollandse hobbyschutters. Dit obscure conglomeraat weet niet eens hoeveel herten er in dit prachtige duingebied leven, maar heeft desondanks 'berekend', dat er 1400 moeten worden afgeschoten. Dit zou dan gefaseerd moeten gebeuren met een numeriek afschot van tweehonderd dieren per jaar.
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update Schokkende beelden "Dossier Ganzen"

DEEL # 12 "Schokkende beelden tijdens de ganzenjacht in Korendijk"

Schokkende beelden als verlengstuk van onze update nummer #11. De beelden spreken voor zich.
Kijk video's...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update Massamoord "Dossier Ganzen"

DEEL # 11 "GEORGANISEERDE MASSAMOORD OP ONZE WILDE GANZEN: Ontluisterende horrortonelen aan Haringvliet, Vuile Gat en Spui"

Onze reporter maakt op unieke wijze een zeer ontluikende en alles onthullende reportage temidden tussen onze schietende medemens. Dit levert ontluisterende beelden en afschuwwekkende verhalen op...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update Ganzenjacht "Dossier Ganzen"

DEEL # 10 "Sprankje hoop voor de overwinterende ganzen na reactie op massale aanvraag jachtontheffing"

Na de berichten van afgelopen week over de massa-jachtontheffings-aanvragen, krijgen we een sprankje hoop dat de ganzen deze winter met rust worden gelaten. Dit waren immers de afspraken van het 'Ganzenakkoord'. In reactie op de actie van Leo van Malsen zegt FNP gedeputeerde Kramer...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update Ganzenjacht "Dossier Ganzen"

DEEL # 9 "Nieuwe tactiek, massaal jachtontheffingen aanvragen, geïnitieerd door melkveehoudersvakbond NMV"

Van Malsen vreest dat met het invoeren van winterrust de mogelijkheid om te schieten definitief verdwijnt. Vandaar de oproep om massaal afschotvergunningen aan te vragen en als de provincie niet binnen 6 weken reageert zijn de ontheffingen mogelijk via rechtswege (automatisch) verleend.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update Ganzenjacht "Dossier Ganzen"

DEEL # 8 "Jacht op 500.000 ganzen weer geopend,
media biedt gratis reclamezendtijd..."

"De jacht op ganzen is weer geopend; en afschot is hard nodig. Het vlees dat moet gegeten worden" Dat is ongeveer de strekking van de eenzijdige berichtgeving in de media. Dat er veel meer speelt bij een goede oplossing voor de zogenaamde ganzenproblematiek willen wij u meegeven in deze update!
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Column Midas Dekkers "Dossier Ganzen"

DEEL # 7 "
Midas Dekkers: Het Joodse Dier"
Bestaan er joodse dieren? Dat wilde het Joods Museum van me weten. Ik wist het niet. Als goj moet je oppassen met zulke vragen; voor je het weet heb je een foute grap gemaakt. De baas van het museum wist het ook niet. Als jongetje had hij in de dierentuin wel eens gemeend een joodse ooievaar te zien, vertelde hij, maar dat bleek een pelikaan. Ik lachte beleefd.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Een ander verhaal "Dossier Ganzen"

DEEL # 6 "
Ganzen en emoties"
In deze tekst zal ik u proberen mijn visie te geven op de wijze waarop ganzen hun emoties beleven en zal ik proberen een duidelijk beeld te schetsen, hoe we mijns inziens op een verantwoorde manier met ganzen om kunnen gaan. Ik voel mezelf bevoorrecht en dankbaar om dit met u te mogen delen en ik hoop dat deze woorden bij kunnen en mogen dragen aan een vergroting van uw inzicht, zodat we ganzen niet als overlast ervaren, maar ganzen zien zoals ze zijn.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update vergassingen "Dossier Ganzen"

DEEL # 5 "
Het graan groeit alweer tegen de Polderbaan, daarvoor worden duizenden ganzen van het leven ontdaan!"
Ondanks het feit dat inmiddels toch landsbreed bekend moet zijn dat niet de ganzen, maar de Staat der Nederlanden veroorzaker, in stand houder en aanjager is van de Schipholproblematiek en dat de ganzen alleen maar reageren op het massale aanbod van voedsel dat er vanaf de maand juli weer in onbeperkte mate beschikbaar zal komen op de aan boeren verpachtte RIJKSGRONDEN die de start en landingsbanen omzomen
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Petititie in Italie "Dossier Ganzen"

DEEL # 4 "Italianen starten petitie om 'onze' 10.000 ganzen te redden van de vergassingsdood"

Vandaag kregen we een email uit Italie met het verzoek of we de petitie wilden steunen die men in Italie was begonnen, bij deze! Teken de petitie op Avaaz.org via nevenstaande Link. (De in het engels vertaalde teks: Around 10,000 geese that live around the Schiphol airport in Amsterdam, are being gassed, because their presence could cause dangerous accidents to aircraft taking off from the airport.
The decision, taken by the Dutch government and confirmed by a court in the Netherlands, has often been hotly contested by animal rights activists of "Fauna Bescherming", which in recent months had already filed a legal recourse to prevent the slaughter of the birds. Act now to make sure that they take into consideration an alternative choice, full or respect to the lives of these poor animals.
Teken nu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posteractie "Dossier Ganzen"

DEEL # 3 "Dood door Schuld!"
Op 31 mei heeft de rechter beslist dat het vangen en vergassen van de ganzen mag doorgaan. Buiten rapporteren vinden we dat we een geluid moeten laten horen.... download de poster, print hem uit en hang hem op. Op zoveel mogelijk plaatsen hopen we dat de poster terug te zien is. De overheid lijkt doof voor de diervriendelijke alternatieven.
Download de poster
poster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vraag en antwoord "Dossier Ganzen"

DEEL # 2 "Ganzenvergassingen hangen van leugen en bedrog aan elkaar"

Voor vele mensen is het inmiddels een feit, op Schiphol heeft men last van ganzen en daar moet wat aan gedaan worden, toch? Waar dit beeld vandaan komt en of dit beeld min of meer bewust in de media wordt gecreëerd, vraagt niemand zich af. Vele mensen zullen lijdzaam toehoren en berusten in 'het feit' dat er overlast is en dat de ganzen vergast moeten worden. Vandaar een vraag en antwoordsituatie, zodat u zelf uw beeld kunt vormen over het ontstaan van de zogenaamde overlastsituatie.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Breaking News "Dossier Ganzen"

DEEL # 1 "Vergassen is begonnen in de Ronde Venen, vliegveiligheid is ver te zoeken"

Op maandagmiddag 27 mei hebben onze regering en Duke Faunabeheer het bestaan, om ten aanschouwe van beschaafde mensen op een mudvol terras van een jachthavenuitspanning aan de rand van de Polder Nellestein in de gemeente Abcoude, met het (met volstrekt nutteloze argumenten) vernietigen van onze inheemse grauwe ganzen te beginnen. Ganzen die NOOIT naar Schiphol vliegen...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Ondertussen op de Veluwe"

DEEL # 20 "Een droom voor de Koning"

Aan de hand van eigen informatie en actuele feiten heeft onze reporter een beeldreportage samengesteld die in de pas zou lopen met de 19 updateverslagen die er vanaf oktober 2012 in de reeks "Ondertussen op de Veluwe" op onze website www.ganzenbescherming.nl zijn verschenen. Waaruit onze Droom voor de Koning naar voren komt...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Ondertussen op de Veluwe"

DEEL # 19 "Waartoe, waarheen? Met onwillige mensen is het slecht beleid voeren!"

In reportage # 15 werd door onze reporter de aandacht gevestigd op de schandelijke situatie die er bestaat rond de onlangs met veel tamtam in gebruik genomen maar desalniettemin nog altijd voor het grofwild ontoegankelijke ecoducten in de A50 bij de Wolfhezer Heide en in de A12 bij de Buunderkamp. Met de aanleg van deze wildpassages was erg veel van het schaarse en daardoor zeer dure gemeenschapsgeld gemoeid...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPDATE Hobbyjacht! "Ondertussen in Maas en Waal"

DEEL # 20 "Autowegen onder vuur: de schandalige koehandel met onze veiligheid"
Op zaterdag 14 april 2012 kregen twee vrouwen uit Millingen aan de Rijn de schrik van hun leven toen hun auto, rijdend op de A15 ter hoogte van Echteld, door een kogel werd getroffen. Het projectiel doorboorde overlangs de voorruit en mistte op een haar na de hoofden van beide inzittenden! Onderzoek wees uit, dat de 7 mm kogel afkomstig was uit het wapen van een locale hobbyjager die op datzelfde moment langs de drukke A15 en parallelle Betuwespoorlijn op ganzen aan het schieten was. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Schiphol Update "Redactioneel Memo Schipholproblematiek"

DEEL # 9 "Redactioneel Memo Schipholproblematiek"

Op maandag 4 maart 2013 raakte een vliegtuig van Easy Jet (foto 1) tijdens de landing in aanvaring met een vlucht van 4-6 Kolganzen, die zowel in het landingsgestel als in een van de motoren terecht kwamen (foto 2, 3). Gelukkig bleef deze botsing, die met hoge snelheid plaatsvond, beperkt tot materiële schade en konden captain en copiloot het toestel veilig aan de grond zetten. Dit had natuurlijk ook heel anders kunnen aflopen wanneer hen bij de botsing het zicht vanuit de cockpit op de landingsbaan zou zijn ontnomen, wat allerminst ondenkbaar is (foto 4). Maar tot dusverre vinden aanvaringen met vogels bij onze nationale luchthaven kennelijk altijd plaats onder een gunstig gesternte.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Update "Ondertussen op de Veluwe"

DEEL # 18 "Ontnuchteringen op de Veluwezoom: Het Gelders Landschap en haar gewapende buren"

Ten oosten van het Deelerwoud strekt zich het Nationaal Park Veluwezoom uit, dat niet alleen het oudste nationale park van ons land is, maar qua oppervlakte ook de hermetisch ingerasterde wildschiettuin van jonkheer Seger en zijn chique jagershorden naar de kroon steekt. Het eerste verschil tussen beide nationale parken is, dat er in de Veluwezoom niet betaalt hoeft te worden. Iedere bezoeker is er welkom en hoeft niet eens lid te zijn van eigenaar...
Lees meer...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reactie Ganzenbescherming aan Partij voor de Dieren t.a.v. de antwoorden van Atsma

Naar aanleiding van de antwoorden van staatssecretaris Atsma op de vragen van Marianne Thieme gaan wij graag nader in op deze antwoorden, omdat Atsma naar onze overtuiging een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Hij de Kamer cruciale informatie heeft onthouden en door zijn aantoonbare en bewijsbaar structureel foutieve beleid aanstuurt op een verdere accumulatie en escalatie van de problematiek. Lees onze visie op de antwoorden...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Marianne Thieme stelt vragen over hectare (schade)vergoeding Schipholboeren

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een hectarevergoeding Schipholboer voor weren ganzen (ingezonden 1 augustus 2012).
Antwoord van staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 11 september 2012). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011-2012, nr. 3219. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teken de petitie tegen het massaal doden van wilde ganzen. Tot 1 januari gebeurt er niets, wat gebeurt er na die tijd?

dode ganzen

Een voor door achtergelaten gans (jonge pul), achtergebleven in de kraal waar ze met honderden tegelijk gevangen worden,
om vervolgens te worden vergast door een gespecialiseerd bedrijf. Bron foto: Partij voor de Dieren


Samen kunnen we veel bereiken, zo bleek maar weer op 27 september j.l.. Met de actie 'geef Bleker tegengas' is een start gemaakt om tegengas te geven aan de wetswijziging die het mogelijkmaakt dat de ganzen die massaal gevangen worden, vergast kunnen worden. Met de motie van de Partij voor de Dieren is bereikt dat er tot januari 2012 geen ganzen vergast mogen worden. Maar uw hulp blijft nodig, want wat gebeurt er na die datum. Teken de petitie tegen het massaal doden van wilde ganzen. We hopen de komende maanden op uw steun en hopen voor 1 januari duizenden stemmen via deze petitie te kunnen laten klinken.

Onderteken de petitie op:
http://ganzenbescherming.petities.nl/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ganzen in verbinding naar een ethisch verantwoorde duurzame oplossing - in antwoord op Ganzen-8
from VivaPlus Videoproducties on Vimeo.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stop de plannen voor de massamoord op ganzen. Ruim 100.000 tot 200.000 ganzen hebben het stempel ongewenst gekregen van de zogenaamde ganzen-7 Enorm geschrokken zijn wij van de deelnemende advocaat van de wilde vogels, die het doodvonnis van zijn eigen client tekent.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TEKEN DE PETITIE

DEEL DE PETITIE VIA FACEBOOK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reportage Jachtmisstanden
Onze reporter trekt de velden in om de misstanden in de jacht in beeld te brengen.
Waar zijn de fatsoensnormen. Schadeafschot
op bevroren akkers... wat is de schade? Dat zij vragen die je bij het zien van de beelden niet zullen ontgaan....


Klik hier en volg de reportage....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl